Besturing, KPI’s en de balanced scorecard

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Besturing, KPI’s en de balanced scorecard by Mind Map: Besturing, KPI’s en de balanced scorecard

1. Onderdelen van bestuurlijke processen

1.1. Strategievorming

1.2. Planning

1.3. Structuering

2. Managementactiviteiten

2.1. Richting het doel

2.2. Aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

2.3. Verminderen van fouten

2.4. Omgaan met complexiteit

2.5. Minimaliseren van de kosten

3. Sturingssystemen

3.1. Curatieve sturing

3.1.1. achteraf

3.2. preventieve sturing

3.2.1. vooraf

4. Planning en control cyclus

4.1. Deming of PDCA-cirkel

4.1.1. Plan

4.1.2. Do

4.1.3. Check

4.1.4. Act

4.1.4.1. re-act

4.1.4.2. pro-act

4.2. systemen voor personeelsplanning

4.3. systemen voor het volgen van verkoopcijfers

4.4. monitoren van productieaantallen

5. Indicatoren of kengetallen

5.1. Ondescheidende kengetallen

5.1.1. Leading kengetallen

5.1.1.1. voorspellende, sturende

5.1.2. Lagging kengetallen

5.1.2.1. vaststellende, naar verleden kijken

5.2. Indicatoren

5.2.1. key Result Indicators (KRI)

5.2.1.1. Terugkijkend resultaat

5.2.2. Performance Indicators (PI)

5.2.2.1. Uitkomst van een meting

5.2.3. Ker Performance Indicators (KPI)

5.2.3.1. Indicatoren van kritieke prestaties

6. Balance scorecard

6.1. financiële perspectief

6.2. Interne perspectief

6.3. perspectief van de klant

6.4. innovatie perspectief

7. Budgetteren en begroten

7.1. Kosten in de hand

7.2. Contracten, afspraken

7.3. Balans inkomsten en uitgaven

7.4. Gevaar

7.4.1. Budget gaat eigen leven leiden

7.4.2. Onnodige details

7.4.3. kost veel tijd

8. 4 vormen van effecitiviteit

8.1. Technische en economische effectiviteit

8.2. Psychosociale effectiviteit

8.3. Bestuurlijke effectiviteit

8.4. Maatschappelijke effectiviteit