Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIAM by Mind Map: CIAM

1. verklaring La Sarraz

1.1. verband architectuur en eco & pol verklaringen

1.2. nieuwe architectuur

1.2.1. nieuwe mogelijkheden van industrie en techniek

1.2.2. economische planning

2. officiele verklaring

2.1. afwijzen

2.1.1. vormprincipes vroegere tijden

2.1.2. voormalige maatschappijstructuren

2.2. opeisen

2.2.1. creatieve vervulling zakelijke en geestelijke eisen

2.2.2. telkens nieuwe aanpak bouwopgave

2.2.3. structuurveranderingen maatschappij = structuurverandering bouwen

2.2.4. aandacht nieuwe bouwmaterialen, constructies en productiemethoden

2.2.5. internationaal steunen

3. algemene efficientie

3.1. moderne architectuur eist

3.1.1. intensieve verbinding

3.1.2. efficientie

3.1.3. verscherpte levensvoorwaarden

3.1.3.1. economische zelfstandigheid landen en kolonien

3.1.3.2. inperking wereldeconomie, versterkte binnenlandse economie

3.1.4. standaardisering en rationalisering

3.1.4.1. reductie en vereenvoudiging bij bouw

3.1.4.2. reductie bouwambacht

3.1.4.3. verduidelijking wooneisen

3.1.5. industriel georganiseerde productie

3.1.6. bouwwetten

4. planning stad en regio

4.1. stedenbouw

4.1.1. ordenen van functies

4.1.2. volgens sociale en economische principes

4.1.3. regeling verkeer

4.1.4. veranderende wetgeving ten gevolge van ontwikkelende technische middelen

5. publieke opinie

5.1. opgaven slecht gedefinierd tov gemeenschap

5.1.1. architecten opgaven onvolkomen oplossen

5.1.2. hoge woonstandaard, gezonde woonmogelijkheden ingeperkt

5.2. elementaire principes wonen effectieve wijze verbreid

5.2.1. licht

5.2.2. lucht

5.2.3. zon

5.2.4. hygiene

5.2.5. praktisch gebruik huisraad

6. relatie tot staat

6.1. moderne architectuur

6.1.1. rationeel en economisch bouwen

6.1.2. rem

6.1.2.1. rijksacademies en -hogescholen

6.1.2.1.1. beschermers verleden

6.1.2.1.2. verleid staten tot grote uitgaven voor monumentale bouwopgaven

6.1.2.1.3. verwaarlozing meest dringende stedenbouwkundige en economische opgaven

6.1.2.1.4. => grondige herziening onderwijsmethoden

6.1.2.2. rijksvoorschriften

6.1.3. nieuwe houding architect

6.1.4. veranderende houding staten

6.1.4.1. op 1 lijn met algemene economische en culturele opgaven der maatschappij