EQUIP DIRECTIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EQUIP DIRECTIU by Mind Map: EQUIP DIRECTIU

1. DIRECTOR

1.1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ

1.1.1. LINGÜÍSTICS

1.1.2. RISCOS LABORALS

1.1.3. INFORMÀTICS

1.2. CONSELL ESCOLAR

1.3. PAS

1.3.1. ADMINISTRACIÓ

1.3.2. CONSERGERIA

1.3.2.1. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

1.3.3. NETEJA

1.3.4. MENJADOR

1.4. AFA

1.4.1. COMISSIONS

1.5. GRUP IMPULSOR DE L'AEX (Activitats amb altres centres)

2. CAP D'ESTUDIS

2.1. ETAPES

2.1.1. INTANTIL

2.1.1.1. P3

2.1.1.1.1. P3A

2.1.1.1.2. P3B

2.1.1.2. P4

2.1.1.2.1. P4A

2.1.1.2.2. P4B

2.1.1.3. P5

2.1.1.3.1. P5A

2.1.1.3.2. P5B

2.1.1.3.3. P5C

2.1.1.4. COORDINADORS, TUTORS, ESPECIALISTES, EE, TEI

2.1.2. PRIMÀRIA

2.1.2.1. CICLE INICIAL

2.1.2.1.1. 1r A, 1r B

2.1.2.1.2. 2n A, 2n B

2.1.2.2. CICLE MITJÀ

2.1.2.2.1. 3r A, 3r B

2.1.2.2.2. 4t A, 4t B

2.1.2.3. CICLE SUPERIOR

2.1.2.3.1. 5è A, 5è B

2.1.2.3.2. 6è A, 6è B

2.1.2.4. COORDINADORS, TUTORS, ESPECIALISTES (música, educació física, religió, reforç), EE.

2.2. CLAUSTRE

2.2.1. COMISSIONS

2.2.1.1. DIGITAL/INFORMÀTICA

2.2.1.2. FESTES

2.2.1.3. CONVIVÈNCIA

2.2.1.4. SALUT

2.2.1.5. AC/CA (treball cooperatiu)

2.2.1.6. PROJECTE INTERDISCIPLINAR

2.2.1.7. ESCOLA SOSTENIBLE/HORT

2.3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

2.3.1. AA (aula d'acollida)

2.3.2. EE (educació especial)

3. SECRETARI

3.1. GESTIÓ ECONÒMICA

3.2. RECURSOS MATERIALS

4. CONSELL DE DIRECCIÓ

4.1. EQUIP DIRECTIU

4.2. COORDINACIÓ DE CICLE

4.3. REPRESENTACIÓ D'ESPECIALISTES