Schimmels en paddenstoelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Schimmels en paddenstoelen by Mind Map: Schimmels en paddenstoelen

1. Het schimmelrijk

1.1. apart rijk, niet planten!!!

1.2. veelvormig: eencellige & meercellige soorten

1.3. eenvoudige bouw: onopvallende vruchtlich. complexere bouw: grote, opvallende vruchtlich. = de paddenstoelen

1.4. bekende eencellige schimmels: gisten meercellig: lange, vertakte draden --> verborgen bestaan

1.5. we zien vaak alleen vruchtlichaam

1.6. in lucht: miljoenen sporen van schimmels (niet met blote oog zien)

1.7. sommige paddenstoelen eetbaar (champignon, eekhoorntjesbrood) andere giftig: vliegenzwam (vliegen lokken) velletje rode hoed: hallucinerende werking = Paddo's, gevaarlijk (krachtig)

1.8. indeling 3 hoofdgroepen:

1.8.1. plaatjeszwammen (champignon, vliegenzwam) --> plaatjes waaraan sporen ontwikkelen

1.8.2. buisjeszwammen (eekhoorntjesbrood & elfenbankje) --> verzameling gaatjes onder hoed = uiteinde buisjes waarin sporen ontwikkelen

1.8.3. stuifzwammen (aardappelbovist) --> sporen ontwikkelen in middan van bolvormige paddenstoel --> sporen rijp: paddenstoel barst open waardoor sporen kunnen verstuiven

2. voedingswijze van schimmels

2.1. geen bladgroen --> geen eigen voedsel maken --> andere dode/levende organismen nodig om aan voedingsstoffen te komen

2.2. voedsel uit levende organismen = parasieten

2.2.1. schade veroorzaken bij landbouwgewassen bv. meeldauw

2.2.2. zelfs schimmels die gezonde bomen k. aantasten bv. Berkenzwam/berkendoder & honingzwam

2.2.3. wij zien enkel vruchtlich. maar in boom heel vertakt netwerk schimmeldraden (= mycelium/zwamvlok) --> boom rot langzaam weg

2.3. meeste voedsel uit dode organismen = saprofyten

2.3.1. breken dode mat. af tot voedingsstoffen die planten k. hergebruiken --> belangrijke rol in voedingskringloop!!!

2.4. sommigen leven samen met een plant --> netwerk schimmeldraden onder grond is verweven met de fijnste vertakkingen van wortels van plant

2.4.1. beide soorten hebben voordeel van deze samenlevingsvorm = symbiose!!!

2.4.2. voedingsuitwisseling!!

2.4.3. Korstmossen!

3. de levenscyclus van een paddenstoel

3.1. paddenstoel vergelijken met vrucht plant = vruchtlich. en zorgt voor verspreiding van sporen (vrucht van plant zorgt voor verspreiding zaden!)

3.2. paddenstoel vormt maar klein deel van schimmel, rest van schimmel moeilijk te zien (netwerk schimmeldraden onder grond/ in ander organisme)

3.3. plukken afgeraden: voortplanting tegenwerkt

3.4. herfst = gunstig seizoen voor paddenstoelen --> afgestorven bladeren op grond = voedingsbron + lucht is vochtig en temp. nog redelijk hoog

3.5. zie vb. champignon = plaatjeszwam (meest voorkomende soort)

3.5.1. mycelium groot genoeg --> voortplanten m.b.v. paddenstoelen: 1. eerst versmelting van schimmeldraden van 2 netwerken (ook uitwisseling erfelijk mat.) 2. versmolten schimmeldraden groeien uit tot bolletje boven grond 3. bolletje ontwikkelt tot vruchtlichaam (steel + hoed --> aan elkaar) 4. H2O opzuigen --> vruchtlich. zwelt op, hoed breekt los (ring blijft achter op steel) 5. onder hoed: plaatjes met sporen --> sporen rijp: laten los van plaatjes & komen op grond terecht/worden verspreid (wind) --> kan wel 30 000 000 sporen loslaten 6. sporen kunnen weer uitgroeien tot mycelium --> gaat zich in alle richtingen uitbreiden + neemt ringvormige omvang aan --> vormt paddenstoelen in kring boven grond --> naam heksenkring door verbeelding (heksen danste er rond)