21st Century Skills

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
21st Century Skills by Mind Map: 21st Century Skills

1. ICT als 21st century skill

1.1. een argument voor de noodzaak van 21st century skills in het onderwijs

1.2. een instrument dat de ontwikkeling en beoordeling van 21st century skills kan ondersteunen

2. algemeen kader:

2.1. Van productie samenleving naar kennissamenleving

2.2. wat moet worden geleerd?

2.3. (didactisch) hoe wordt geleerd?

2.4. welke uitkomsten heeft het leren

2.5. en hoe moeten we die uitkomsten beoordelen?

3. wat zijn de vaardigheden waar het om gaat?

3.1. Eerste groep skills

3.1.1. samenwerking

3.1.1.1. samenwerken

3.1.1.1.1. werkvormen

3.1.1.1.2. sociale eigenschappen

3.1.1.1.3. sociale vaardigheden

3.1.1.1.4. gedrag

3.1.1.1.5. skills

3.1.1.1.6. rollen

3.1.1.2. fases van samenwerking

3.1.1.2.1. besluitvorming

3.1.1.2.2. partnerkeuze

3.1.1.2.3. samenwerkingsplan

3.1.1.2.4. uitvoering

3.1.1.2.5. evaluatie

3.1.1.3. niveaus van samenwerken

3.1.1.3.1. 0. Kan en wil totaal niet samenwerken.

3.1.1.3.2. 1. Werkt ontwrichtend en

3.1.1.3.3. 2. Heeft een onverschillige houding,

3.1.1.3.4. 3. Is bereid te participeren,

3.1.1.3.5. 4. Houdt mensen geïnformeerd over het groepsproces,

3.1.1.3.6. 5. Heeft het in positieve zin over teamleden,

3.1.1.3.7. 6. Waardeert input en expertise van anderen,

3.1.1.3.8. 7. Maakt in korte tijd aanpassingen in de strategie van

3.1.2. communicatie

3.1.3. ICT competenties

3.1.3.1. digitale geletterdheid

3.1.3.1.1. ICT effectief kunnen toepassen

3.1.3.1.2. fundamenteel begrip bij het gebruik van ICT van de

3.1.3.1.3. de aard van (de ontwikkeling van) technologie begrijpen

3.1.3.2. ict vaardigheden

3.1.3.2.1. ICT gebruiken om kennis te construeren

3.1.3.2.2. ICT gebruiken om innovatieve produkten e/o processen te ontwikkelen

3.1.3.3. informatievaardigheden

3.1.3.3.1. info lokaliseren in een scala aan media

3.1.3.3.2. herkennen wanneer informatie nodig is

3.1.3.3.3. gebruik van informatie

3.1.4. sociale en culturele vaardigheden

3.1.4.1. burgerschap

3.1.4.1.1. sociale kwaliteit

3.1.4.1.2. martha Nussbaum

3.1.4.2. productiviteit

3.2. Tweede groep skills

3.2.1. kritisch denken

3.2.2. probleemoplossingsvaardigheden

3.2.3. creativiteit

3.3. toegevoegd

3.3.1. zelfbeheersing

4. samenvatting Discussienota J.Voogt & N.Pareja Roblin

4.1. geringe aandacht voor het curriculum

4.2. Discussie

4.2.1. In welk opzicht veranderen 21st century skills wat er wordt geleerd en hoe er wordt onderwezen?

4.2.2. Wat betekent de implementatie van 21st century skills voor de competenties van leerlingen, docenten, schoolleiders en professionals in het onderwijs?

4.2.3. Hoe kan de verwerving van 21st century skills ook buiten het onderwijs worden ondersteund?

4.2.4. Op welke wijze kan ICT een brug slaan tussen formele en informele settingen voor leren?

4.2.5. Welke specifieke vormen van ondersteuning hebben leraren en scholen nodig om de ontwikkeling van 21st century skills bij de leerlingen te bevorderen?

4.2.6. Zijn docenten en leerlingen bereid en in staat om beoordelingsmodellen te integreren in het onderwijs die noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling van 21st century skills?

4.2.7. Welke veranderingen moeten worden aangebracht in de eindexamens om de verwerving van 21st century skills te kunnen beoordelen?

5. 2012