Blue Conquer Solutions IVS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Blue Conquer Solutions IVS by Mind Map: Blue Conquer Solutions IVS

1. Viden om

1.1. - teori og metode inden for fagområdet: Innovation og entrepreneurship

1.1.1. Teori

1.1.1.1. Anvendt teori

1.1.1.2. Fravalgt teori

1.1.2. Metode

1.1.2.1. Ontologi

1.1.2.1.1. Neo-positivisme

1.1.2.1.2. Hermanuetik

1.1.2.2. Epistomologi

1.1.2.2.1. Rationalisme

1.1.2.2.2. Emperisme

1.1.2.2.3. Trancendentalfilosofi

1.1.2.2.4. Fallimilisme

1.1.2.2.5. Pragmatisme

1.1.2.2.6. Socialkonstrutivisme

1.1.2.3. Metodologi

1.1.2.3.1. Teorier

1.2. - kreative og innovative processer, for at kunne tage en virksomhed fra idéskabelse til en bæredygtig virksomhed

1.2.1. Gul-Grøn-Rød zone

1.2.2. Lean Startup

1.3. , forståelse for og evne til at reflektere over innovative processer

1.3.1. 101 Design Methods

1.3.2. Lean Startup

1.3.3. Gul-Grøn-Rød zone

1.4. , forståelse for og evne til refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed eller det nystartede forretningsområde.

1.4.1. BMC

1.4.2. KSF'er

1.4.3. Forretningsplan

2. Færdigheder i

2.1. - at anvende metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør

2.1.1. Økonomistyring

2.1.1.1. Råbudgetter

2.1.1.1.1. Etablering

2.1.1.1.2. Drift

2.1.2. Forhandling

2.1.2.1. Business Angels

2.1.2.2. Leverandører

2.1.2.3. Producent

2.1.3. Udformning af juridiske dokumenter

2.1.3.1. Bank

2.1.3.2. Advokat

2.1.4. Vækst

2.1.4.1. Markedsundersøgelse

2.1.4.2. Produktudvikling

2.1.5. Ledelse

2.1.5.1. Greiner

2.1.5.2. Personlighedsprofiler

2.1.5.2.1. 16 Personalities

2.1.5.2.2. Adizes lederroller

2.1.5.2.3. Merrill-Reid

2.1.5.3. Viksomhedsstruktur og ansvarsområder

2.2. - at analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer

2.2.1. Build-Measure-Learn

2.2.2. BMC

2.2.3. Gul-Grøn-Rød zone

2.3. - at identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder, nye forretningsområder i eksisterende virksomheder eller vækst af eksisterende forretningskompetence i en eksisterende virksomhed

2.3.1. Pivoteringer

2.3.2. Yderligere produktudvikling

2.3.3. Skalérbarhed

2.4. - at anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre og gennemføre projekter

2.4.1. Build-Measure-Learn

2.4.2. BMC

2.4.3. KSF'er

2.5. - at anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre den nystartede virksomhed

2.5.1. KSF'er

2.5.2. Virksomhedstruktur

2.5.3. Bill Aulett

2.5.4. Advisory Board

2.6. - at vælge og anvende relevante metoder, systemer og redskaber inden for salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed samt begrunde og formidle de valgte systemer

2.6.1. Salg og Markedsføring

2.6.1.1. USP og ESP

2.6.1.2. Digital markedsføring

2.6.1.3. Salgskanaler

2.6.1.4. Opsøgende salg

2.6.1.5. Ambassadører

2.6.1.5.1. Foreninger

2.6.1.5.2. Kunder

2.6.2. IT

2.6.2.1. Lagerstyring

2.6.2.2. Intern kommunikation

2.6.2.3. Administrative opgaver

2.6.2.3.1. Nøgletal

2.6.2.3.2. Statistik

2.6.2.3.3. Regnskaber og budgetter

3. Kompetencer til

3.1. - at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, ved at kunne identificere og kritisk vurdere muligheder for udvikling af den nystartede virksomhed eller udviklingsprojekter i den eksisterende virksomhed, selvstændigt og/eller i samarbejde med andre styre og gennemføre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed

3.1.1. Pitch

3.1.2. Professionel rådgivning

3.1.3. Netværk

3.2. - selvstændigt at etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk og operationelt med en professionel tilgang

3.2.1. Rådgivere

3.2.1.1. Adivsory Board

3.2.1.1.1. Gamle medlemmer

3.2.1.1.2. Nye medlemmer

3.2.1.2. Erhvervsrådet

3.2.1.2.1. EU-funding

3.2.1.2.2. Business Angels

3.2.1.3. ViFU og Agro Business Park

3.2.1.3.1. Udvidelse af relevant netværk

3.2.1.3.2. Funding

3.2.2. Leverandører og Producenter

3.2.2.1. Einar Willumsen A/S

3.2.2.2. KMC A/S

3.2.2.3. EASIS A/S

3.2.2.4. Procudan A/S

3.2.2.5. Christian Hansen A/S

3.2.2.6. Fipros A/S

3.3. - at indgå professionelt i samarbejde med andre med anden faglig baggrund om virksomhedsetablering og videre drift

3.3.1. Leoni-advokaterne

3.3.1.1. Etablering

3.3.1.2. Dokumentudformning

3.3.2. Leverandører

3.3.2.1. KMC A/S

3.3.2.2. Einar Willumsen A/S

3.3.2.3. Fipros A/S

3.3.2.4. (Færch A/S)

3.3.3. Build-Measure-Learn

3.3.3.1. Plejehjem

3.3.3.2. (Sygehuse)

3.3.3.3. Anker Fjord Hospice

3.3.3.4. Kræftpatient

3.3.3.5. (Børn)

3.3.4. Fødevareteknologer

3.3.4.1. Steffen Fortoft

3.3.4.2. Gunhild Brynning

3.4. - at holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer

3.4.1. Leverandører

3.4.2. Business Angels

3.4.3. Potentielle kunder

3.5. - løbende og professionelt at forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed

3.5.1. KSF'er, KPI'er og Balanced Scorecard