Wiskunde hoofdstuk 5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiskunde hoofdstuk 5 by Mind Map: Wiskunde hoofdstuk 5

1. Alle info over een onderzoek heet data. Je kunt dit op verschillende manieren verwerken

1.1. boxplot

1.2. cirkel diagram

1.3. staafdiagram

1.4. klassenindeling

1.5. puntenwolk

2. Dit is de mediaan van de kleinste helft met getallen.

3. frequenties

3.1. absolute frequentie

3.1.1. Dit zijn normale/werkelijke getallen

3.2. relatieve frequentie

3.2.1. Dit zijn verhoudingsgetallen, bijvoorbeeld procentuele getallen.

4. centrummaten

4.1. het gemiddelde

4.2. de modus

4.3. de mediaan

5. klassengrenzen/klassenbreedte

5.1. intervalnotatie

5.1.1. als de klassengrenzen 20 en 25 zijn, dan is de klassenbreedte 25-20= 5

6. kwartielen

6.1. eerste kwartiel=Q1

6.2. derde kwartiel=Q3

6.2.1. Dit is de mediaan van de grootste helft met getallen.

6.3. spreidingsbreedte

6.3.1. grootste waarneming-de kleinste waarneming

6.4. Je vindt kwartielen ook terug in een boxplot daar zijn het de uiteinden van de 'box'

7. Boxplot

7.1. Je laat zien wat de spreidingsbreedte is door boven een getallen lijn neer te zetten. In het midden zit dat een box waarvan de uiteinden het eerste kwartiel en het derde kwartiel. In deze 'box' zit dan ook nog de mediaan.

8. data