Het ontstaan van het Nederlandse landschap

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het ontstaan van het Nederlandse landschap by Mind Map: Het ontstaan van het Nederlandse landschap

1. 2 Glaciaal (de ijstijd)

1.1. Tijdens het glaciale tijdperk was er een daling in de temperatuur.

1.2. HUN-Lijn (Haarlem-Utrecht-Nijmegen)

1.2.1. 300 meter dikke gletsjers rond deze lijn.

1.3. Stuwwallen = Door ijs opgedrukte heuvel.

1.4. Zwerfstenen = Grote en zware rotsblokken die met het ijs meegekomen zijn en niet verpulverd werden.

1.5. Keileem = Laag van verpulverde stenen, door ijs neergelegd.

1.6. Temperatuur was erg laag, Nederland was een toendra.

2. 3 Postglaciaal (na de ijstijd)

2.1. Nederland was een poolwoestijn.

2.2. Veel wind en zand

2.2.1. Zand werd door de wind gesedimenteerd.

2.3. De wind had een vrij spel door gebrek aan begroeiing.

2.4. Noordzee lag droog.

3. 1 Preglaciaal (voor de ijstijd)

3.1. 2,5 Miljard jaar geleden

3.2. Grote rivieren ‘dumpten’ hun sedimenten op de plek waar nu Nederland ligt.

3.3. Het waren niet de huidige rivieren.

3.4. Nederland is/was een deltakust.

4. 4 Holoceen (nu)

4.1. Rivieren overstroomden en legden rivierklei neer.

4.2. Zee overstroomde (voor aanleg dijken) en legde zeeklei neer.

4.3. Duinen werden gevormd.

4.4. Veen werd gevormd.